Ostoskori päivittyy  

Kikarsiktesguide

Är du på jakt efter ett nytt kikarsikte? Att välja rätt kikarsikte är inte helt enkelt med tanke på den uppsjö av sikten som finns på marknaden. Därför går vi i denna guide igenom olika typer av kikarsikten och reder ut viktiga begrepp.

När man väljer kikarsikte bör man börja fråga sig; Vilka jaktformer kommer jag att utöva? På vilka avstånd kommer jag att skjuta?


         


Val av kikarsikte beroende på jaktform

Valet av kikarsikte bör anpassas efter den typ av jaktform som du huvudsakligen kommer att utöva. För att hitta det optimala kikarsiktet för en specifik jaktform behöver vissa avvägningar göras vad gäller siktets förstoring och ljusinsläpp. Om du vill ha de bästa förutsättningarna vid alla typer av jaktformer, kan du därför med fördel använda dig av två kikarsikten; ett lågförstorande för drevjakt och ett högförstorande för pyrch- och skymningsjakt. Är du nybliven jägare eller av andra skäl inte vill investera i två kikarsikten bör du välja ett mångsidigt kikarsikte med en så låg längsta förstoring som möjligt och så hög högsta förstoring som möjligt. En mångsidig favorit är kikarsikten med 2-7 gångers förstoring.

Generellt sett kan man säga att det vid drevjakt är fördelaktigt att ha en kikarsikte med låg förstoring och så brett synfält som möjligt, då viltet ofta kommer i hög fart vilket kräver snabba skott. Vid pyrschjakt och jakt i skymning ställs andra krav på kikarsiktet då skotthållen ofta blir längre och ljusförhållandena är sämre. Därför rekommenderar vi till denna jaktform kikarsikten med ett högt förstoringsspann, stort ljusinsläpp och hög ljustransmission. Förslagsvis kikarsikten med 2-12 eller 3-12 gångers förstoring och en linssdiameter som är 50-52 mm för att maximera ljusinsläppet.


Att välja förstoring
Valet av förstoring är det viktigaste att tänka på när du ska köpa kikarsikte eftersom förstoringen, som tidigare nämnt bör anpassas utifrån den typ av skytte och jaktform som du kommer att utöva. Förstoringen avgör hur kikaren förstorar bilden, det vill säga, tittar du på ett objekt 100 meter bort med en förstoringsgrad på 10 gånger så kommer du i kikaren se objektet lika stort som om det var 10 meter bort. Förstoringen är oftast ljusterbar, men linsdiametern är alltid konstant. Exempelvis avser 3-12x56 ett kikarsikte med ett förstoringsspann från 3-12 gångers förstoring och en linssdiameter som är 56 mm. Hög förstoring är att föredra vid skytte på längre håll, men eftersom synfältet minskar när förstoringen ökar, är det föredelaktigt att välja ett kikarsikte med låg förstoring vid snabbt skytte på kortare håll.


Att välja riktmedel
Valet av riktmedel varierar från person till person och det finns därför inga rätt eller fel. Vid valet av riktmedel är det dock viktigt att bestämma sig för om riktmedlet ska vara medförstorande eller icke-medförstorande. Medförstorande riktmedel innebär att storleken på riktmedlet ökar i takt med att förstöringen höjs. Icke-medförstorande riktmedel innebär storleken på riktmedlet är densamma oberoende av hur förstoringen justeras. Det mest populära riktmedlet i dagsläget är dock tunnare riktmedel med en belyst punkt i mitten. Fördelen med ett belyst riktmedel är framförallt dess synlighet när det börjar mörkna ute. Dessutom upplever många att belysta riktmedel underlättar vid snabba skott.


Antireflexbehandling
Antireflexbehandling innebär att kikarsiktets linser har ytbehandlas för att minska reflexioner och öka ljusgenomsläppet. Högkvalitativa kikarsikten har oftast antireflexbehandling på samtliga linser, jämfört med kikarsikten av lägre kvalitet som enbart har behandling till frontlinsen.


Ljustransmission
Ljustransmission är måttet på den mängd ljus som passerar kikarsiktet och når ditt öga och är därför en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när du väljer kikarsikte, framförallt om du jagar i skymning. Kikarsikten från högkvalitativa tillverkare har en ljustransmission omkring 95% till skillnad från sikten av lägre kvalitet som har en ljustransmission om 60 %.


Synfält
Synfält är den bredd av omgivningen som du kan se genom ditt kikarsikte. Det mäts oftast i meter och ett vanligt mått är synfältets bredd i meter på 100 meters avstånd. När kikarsiktets förstoring ökar så minskar synfältet. Därav har lågförstorande drevjaktsikten ett bredare synfält, än högförstorande kikare, vilket är att föredra vid snabba skott.


Parallaxjustering
Parallaxjustering är framförallt vanligt förekommande vid högförstorande kikarsikten. Parallax är avvikelsen mellan kikarens riktmedel och målet. Med parallaxjusetering är det därför möjligt att ljustera optiken så att både riktmedlet och målet blir skarpt. En del kikarsikten har paralaxxljusteringen längst fram på objektivet och vissa har det på sidan.


Ögonavstånd
Ögonavstånd är det maximala avstånd från okularet som ögat kan ha och samtidigt se hel och klar bild i kikarsiktet. Ett långt ögonavstånd är att föredra vid skytte med grövre kalibrar eller om du bär glasögon, då risken att få kikarsiktet i ansiktet minskar.


Tubdiameter
Tubdiameter är diametern av kikarsiktets mellantuber. De vanligaste tubdiametrarna på moderna kikarsikten är 30mm och 1”. När du väljer ringar till ditt kikarsikte är det viktigt att du anpassar dessa efter tubdiametern.

Produkten läggs i din varukorg.
Tuote lisättiin
ostoskoriisi.